Jak sprzedać auto, motor czy skuter ze spadku po zmarłej osobie ?

Każdy spadek – w tym także taki w którego skład masy spadkowej wchodzą pojazdy np. auta, czy motory musi zostać przeprowadzony. Przeprowadzenie może odbierać się w błyskawiczny sposób jeśli został pozostawiony testament np. w kancelarii notarialnej. Po przeprowadzeniu każdy spadkobierca otrzymuje odpis STWIERDZENIA NABYCIA SPADKU.

Tutaj w zależności od ilości spadkobierców lub przyporządkowania pojazdu w masie spadkowej może on należeć do jednej lub wielu osób. Co dalej? Jeśli pojazd nadaje się do sprzedaży to z pomocą odpisów nabycia spadku wszystkich spadkobierców może być zbyty na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Jeśli spadkobierców jest wielu mogą oni umocować jedną osobę za pomocą pełnomocnictwa do zbycia pojazdu.

ZBYCIE – ważne słowo w pełnomocnictwie, ponieważ oznacza ono zarówno sprzedaż za pomocą umowy cywilnej, jak i kasację pojazdu jeśli jest on niesprawny, mało warty, lub jego naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona.

Jak sprzedać auto, motor czy skuter ze spadku po zmarłej osobie

Oprócz dokumentów określających własność jak odpis stwierdzenia nabycia spadku dobrze byłoby dysponować dokumentami pojazdu i kluczykami.

W różnych przypadkach może się okazać, że ze względu na śmierć właściciela nastąpił brak ciągłości polisy OC i wtedy UFG może nałożyć karę. Można próbować w takim przypadku się odwoływać tłumacząc to śmiercią właściciela, można szybko ubezpieczyć pojazd od momentu określenia spadkobierców, można też sprzedać pojazd na kasację tym samym otrzymując dokumenty kasacyjne i dokonać wyrejestrowania i wykreślenia z bazy CEPIK.

Jeśli jest to pojazd dawno zapomniany np. Warszawa, Zastawa, Polonez czy popularny “Duży Fiat” czy “Maluszek” stojący latami w garażu, szopie można sprzedać ten pojazd na umowę cywilną nawet bez dokumentów ale należy przy tym napisać oświadczenie własności. Może komuś uda się takie auto przywrócić do życia, zreanimować i zarejestrować na zabytek

Zajmujemy się zarówno kasacją, jak i odkupem starych pojazdów pochodzących ze spadków!