Jak uniknąć kary za brak OC – obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu?

Uniknięcie kary za brak OC może odbyć się poprzez szybkie złomowanie czyli kasację pojazdu i jak najszybsze wyrejestrowanie pojazdu dzięki dokumentom kasacyjnym w lokalnym Urzędzie Komunikacji. Daje to pewność wykreślenia pojazdu z bazy CEPIK.

W 2023 roku czekają nas 2 podwyżki kar za brak OC w związku z 2ma podwyżkami płacy minimalnej w styczniu i lipcu 2023 z którymi kara ta jest bezpośrednio skorelowana i stanowi dwukrotność płacy minimalnej.

W 2022 roku opłaty te wynoszą:
samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kara zależnie od ilości dni w przerwie ciągłości wygląda procentowo:
– do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
– 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
– powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

Zakładając okres powyżej 14 dni braku ciągłości polisy OC będzie wynosiła:
– samochody osobowe 6 020 PLN
– samochody ciężarowe 9 030 PLN
– pozostałe pojazdy 1000 PLN
– rolnicy 300 PLN

Jak uniknąć kary za brak OC – obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu?

Wyrejestrowanie pojazdu to 100% pewność braku kary natomiast w przypadku gdy kara została nałożona w okresie przed samym procesem złomowania można pisać odwołanie od nałożonej kary sugerując że pojazd już nie był sprawny a przesunięcie kasacji było spowodowane przyczynami zdrowotnymi, co w okresie pandemii jest zrozumiałe.

Kary nakładane przez UFG rozpatrywane są indywidualnie ale na odpowiedź czeka się miesiącami. Pismo skierowane do urzędu państwowego powinno jednak doczekać się odpowiedzi a w przypadku braku stanowi to podstawę do starania się o całkowite umorzenie kary.

Skup aut na kasację wystawia dokumenty kasacyjne dzięki którym z automatu powiadamiany jest Wydział Komunikacji, ale i tak po naszej stronie leży formalność złożenia odpowiedniego druku oraz zdania unieważnionych (przebitych) tablic rejestracyjnych.

Płatność za auta na kasację odbywa się gotówką przy odbiorze. Wynosi w przypadku darmowego odbioru lawetą na nasz koszt i samochodów kompletnych bez zdemontowanych części maksymalnie 50 groszy masy własnej określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.