Jakie dokumenty do sprzedaży auta czy innego pojazdu

Do sprzedaży pojazdu potrzebny jest dowód rejestracyjny. Jeśli taki został zagubiony, zniszczony to występuje się do Wydziału Komunikacji o zaświadczenie o własności które kosztuje kilkanaście złotych. Jeśli natomiast został zabrany przez policję, to został wtedy wystawiony dokument o zatrzymaniu dowodu i przyczynach zatrzymania.

W przypadku jeśli sprzedającym jest właściciel to sprawa jest jasna, bo oprócz dokumentów pojazdu potrzebny jest jedynie dowód tożsamości czyli dowód osobisty, paszport lub ewentualnie prawo jazdy. Jeśli natomiast sprzedającym jest osoba która działa umocowana przez właściciela do sprzedaży potrzebne jest pełnomocnictwo oraz dowód osoby umocowanej do zbycia pojazdu.

Jeżeli auto zostało przerejestrowane to wszystko jest jasne, ale często zdarza się że nowy właściciel jedynie zgłosił nabycie a nie przerejestrował pojazdu na siebie i wtedy do rejestracji potrzebna jest ciągłość umów – czyli wszystkie umowy na drodze osoba w dowodzie do nowego nabywcy, a takich umów może być kilka. Brak którejś z umów wiąże się najczęściej z brakiem możliwości rejestracji pojazdu i pojazd taki musi być zezłomowany!

Jakie dokumenty do sprzedaży auta czy innego pojazdu

Inna sytuacja to taka, gdzie pojazd jest na „dowodzie miękkim” czyli czasowym a właściciel nie odebrał z Wydziału Komunikacji jeszcze dowodu twardego czyli stałego. W takim przypadku auto nie może być sprzedane formalnie do rejestracji, ponieważ nie można takiej transakcji przeprowadzić na dowodzie tymczasowym. Z Wydziału Komunikacji należy odebrać twardy dowód a jeśli to nie jest możliwe to jedyną legalną formą zbycia jest sprzedaż pojazdu z przeznaczeniem na kasację.

Szczególną sytuacją jest zbycie pojazdu pochodzącego ze spadku czyli takiego gdzie właścicielem w dowodzie jest osoba zmarła. W takiej sytuacji należy mieć odpis aktu dziedziczenia dla jednej lub wielu osób oraz pełnomocnictwa do zbycia od wszystkich tych osób. Jeśli pełnomocnictwo będzie miało wpisane „Pełnomocnictwo do zbycia pojazdu” wtedy pojazd można sprzedać lub przeznaczyć na kasację, jeśli będzie pełnomocnictwem „Do złomowania lub kasacji”, wtedy też nie może nastąpić jego zbycie do dalszego użytkowania – w tym ponownej rejestracji.

Są także sytuacje w których dokumenty zaginęły a ciężko jest się starać o wtórniki lub zaświadczenia z Urzędu. W takich przypadkach w zależności od wieku pojazdu może się okazać, że sprawę zakończy się oświadczeniem o sprzedaży pojazdu i spisaniem „z natury” numerów identyfikujących pojazd: numer rejestracyjny, numer ramy, numer nadwozia.

Niektóre pojazdy starsze niż 25 lat na podstawie takiej sprzedaży można powtórnie rejestrować ale jedynie na zabytek czyli z zachowaniem wszystkich procedur temu towarzyszących. To długa i skomplikowana droga pociągająca za sobą koszty często niewspółmierne do wartości pojazdu.

Zajmujemy się odkupem pojazdów także z zaginionymi, zniszczonymi dokumentami oraz pojazdów ze spadków. Interesują nas stare i zniszczone pojazdy z garaży, komórek i szop – nawet takie które latami stały i zostały zdewastowane lub zniszczone przez myszy!