Jak sprzedać samochód / auto bez obowiązkowego ubezpieczenia OC

Brak ubezpieczenia lub przerwa w ciągłości ubezpieczenia OC dla właścicieli pojazdów mechanicznych są w Polsce karane przez UFG czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kara ta uzależniona jest od rodzaju pojazdu (osobowy, ciężarowy, inny) płacy minimalnej ustalanej corocznie i adekwatnie do podwyżek płac corocznie się zmienia oraz okresu bez ważnej polisy OC.

W 2022 roku opłaty te wynoszą:
– samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kara zależnie od ilości dni w przerwie ciągłości wygląda procentowo:
– do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
– 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

Zakładając okres powyżej 14 dni braku ciągłości polisy OC będzie wynosiła:
samochody osobowe 6 020 PLN
– samochody ciężarowe 9 030 PLN
– pozostałe pojazdy 1000 PLN
– rolnicy 300 PLN

Aby uniknąć nałożenia takiej kary jednym ze sposobów jest zbycie pojazdu na kasację czyli złomowanie i po wystawieniu dokumentów kasacyjnych wyrejestrowanie w Wydziale Komunikacji. W takim przypadku pojazd znika z bazy CEPIK i automat nie zauważy braku polisy, lub będzie to dobre wytłumaczenie do odwołania że pojazd już nie jeździł i został po chwili skasowany.

Jak sprzedać samochód  auto bez obowiązkowego ubezpieczenia O

Baza CEPIK to baza a raczej Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w której zapisane są zarówno detale pojazdów oraz kierujących. To w tej bazie krzyżowo z bazą UFG czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego sprawdzane są pojazdy zarejestrowane i posiadające tablice które podlegają obowiązkowi ubezpieczeniowemu na terenie RP.

W Polsce jedynie pojazdy zabytkowe zwolnione są z obowiązkowego OC na pełny okres 12 miesięcy i w tym przypadku minimalna długość ubezpieczenia pojazdu który wyjeżdża na drogę z kolekcji, muzeum czy garażu wynosi 30 dni.

Czym jest pojazd zabytkowy i jakie musi spełniać kryteria aby można było starać się o taki wniosek i wpis?
– musi mieć minimum 25 lat,
– być od minimum 15 lat wycofanym z produkcji,
– posiadać minimum 75 proc. części oryginalnych,
– jeśli auto nie spełnia kryteriów wieku – właściciel musi udowodnić jego unikalność 

Rejestrację taką aby płacić mniejsze lub czasowe OC i nie przechodzić przeglądu technicznego w Urzędzie Komunikacji należy podeprzeć jeszcze:
– uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument, który potwierdza wpisanie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków (albo do inwentarza muzealiów),
– zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

Skupujemy od ręki auta na kasację pozwalającą wystawić dokumenty kasacyjne do wyrejestrowania w Urzędzie komunikacji. Płatność za taką kasację odbywa się w zależności od kompletności pojazdu i wynosi maksymalnie (z naszym odbiorem lawetą) 50 groszy za kilogram masy własnej pojazdu określonej w dowodzie rejestracyjnym w polu “G”